Werk aan je imago en ín bedrijfskleding van Suit up Now

Het lijkt of binnen bedrijfsvoering allerlei concrete zaken van het grootste belang zijn, zoals de jaaromzet, de aantallen klanten en andere cijfers. Echter, mijns inziens speelt het meer abstracte aspect een veel groter rol, meer dan we inzien.

Vandaag een bijdrage van mijn kant met betrekking tot de bedrijfskleding van Suit Up Now – een waar ik inga op het belang van het imago voor je business.

Representatieve uitstraling van het personeel – met een eigenwijs tintje

Immers, eigenlijk is het imago álles voor een bedrijf. Het bepaalt welke doelgroep je aanspreekt, wie er het vertrouwen in je bedrijf uitspreken – hetgeen zich uiteindelijk weer vertaalt in de harde cijfers. In feite is de representatie van je bedrijf, en daarmee ook je personeel, wat voorafgaat aan deze cijfers, het allesbepalende voor het in stand houden van je bedrijf. Zit je bijvoorbeeld in een corporate business, dan is het van groot belang je te houden aan de ‘codes’ die hiervoor gelden maar er tegelijkertijd op originele wijze buiten te treden, er de eigenheid aan toe te voegen. Het is altijd een kwestie enerzijds binnen de welbekende kaders te blijven en die anderzijds aan de kaak te stellen, je ervan te onderscheiden. De bedrijfskleding van Suit Up Now doet precies dat, zet de lijn voort in de representatieve ‘regels’ die dikwijls ongeschreven zijn maar wel binnen een sector passen, maar doet dat op geheel eigen wijze, speelt met de grenzen daarvan. De afbeeldingen van enkele ontwerpen van de hand van Suit Up Now illustreren dat in mijn opinie perfect. Het is echte corporate fashion die elk bedrijf, wat voor soort onderneming het hier ook betreft, een personeel met zeer representatieve uitstraling geven.